Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 11. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123192/21/2200 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 80209/19/2200 ze dne 14. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 24. 7. 2019. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 126539/21/2200.

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena