Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 18. 12. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 12. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly provedené na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 4. 12. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 160557/17/2200, týkající se  výsledku kontroly provedené na podnět žadatele.  

Žadatel byl informován o tom, že kontrolní šetření není dosud ukončeno a že o výsledku kontrolního šetření provedeného na základě žadatelem podaného podnětu dne 15. 11. 2017 bude informován po ukončení kontroly.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka dne 7. 12. 2017 – čj. ČOI 162313/17/2200.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena