Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 23. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 1472/20/2200 ze dne 3. 1. 2020 vztahující se k podání čj. 6592/20/2200.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 1. 2020 – čj. ČOI 5522/20/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena