Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 25. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 145992/20/2200 ze dne 2. 11. 2020 týkající se poskytnutí metodiky k odběru vzorků PHM. Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní dokument, byla žádost  podle ust. 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.  
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky datovou schránkou dne 19. 1. 2021 –  čj. ČOI 8797/21/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena