Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 25. 2. 2016

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 25. 2. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 14872/16/2200 týkající se výsledků kontroly společnosti HKM servis, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 2. 2016 –  čj. ČOI 16468/16/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena