Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 25. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 33858/21/2200 ze dne 9. 3. 2022 týkají se kontrol u spol. Ekonomické stavby, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 39736/22/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena