Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 25. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 63223/22/2200 ze dne 6. 5. 2022 týkají se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 5. 2022 –  čj. ČOI 67299/22/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena