Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 28. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 1. 2019 na žádost týkající se uložených sankcí spol. Auto Eder v letech 2017-2018.

České obchodní inspekci – inspektorátu  Plzeňskému  a Karlovarskému se    sídlem v Plzni byla dne 7. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 2981/19/2200, týkající se uložených sankcí spol. Auto Eder v letech 2017 – 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2019 – čj. ČOI 7007/19/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena