Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 30. 9. 2016

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský  – 30. 9. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2016 na žádost týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 113457/16/2200, týkající se výsledků kontroly u společnosti NaCesty.cz, s.r.o.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2016 –  čj. ČOI 119213/16/2200.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena