Inspektorát Plzeňský a Karlovarský – 4. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 5. 2018 na žádost týkající se cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni byla dne 16. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65733/18/2200, týkající se cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2018 – čj. ČOI 68836/18/2200.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena