Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 10. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151523/21/1000 ze dne 29. 11. 2021 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ve správním řízení se společností Blue Style, a. s. od září 2021 do současnosti. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152229/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena