Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 10. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 14196/21/1000 ze dne 25. 1. 2021 týkající se kontrol na čerpací stanici  Suvorova  21, Nový Jičín 741 01.
Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako doporučená zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 2. 2021 –  čj. ČOI 16436/21/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena