Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 15. 1. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 162435/19/1000 ze dne 18. 12. 2019 týkající se prodeje na Aukru. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože požadované informace nebyly informacemi ve smyslu ZSPI, povinný subjekt ani takové informace nemá k dispozici a ani v požadované formě neexistují.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 6. 1. 2020 – čj. ČOI 1882/20/1000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena