Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 15. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 24455/22/1000 ze dne 17. 2. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp.zn. 76943/21/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32403/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena