Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 17. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 71463/22/1000 ze dne 26. 5. 2022 týkající se informací ke kontrole obalů.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 6. 2022 –  čj. ČOI 77083/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena