Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 2. 9. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106241/19/1000 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol společnosti Envona, s.r.o. Ž důvodu neexistence informace byla žádost rozhodnutím odmítnuta.

Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106444/19/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena