Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 22. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 88493/22/1000 ze dne 9. 7. 2022 týkající se šetření podnětu na spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 7. 2022 –  čj. ČOI 89155/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena