Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 23. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 20058/22/1000 ze dne 8. 2. 2022 týkající se poskytnutí informace o výsledku šetření vedeného na základě podání žadatele. Vzhledem k tomu, že kontrola nebyla dosud ukončena, byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Avšak žadatel byl informován, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů od inspektorátu informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky  datovou schránkou dne 16. 2. 2022 –  čj. ČOI 24155/22/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena