Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 26. 7. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 26. 7. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 18. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů vytvořených podnikatelským subjektem a to prostřednictvím nahlížení do dokumentů dle ust. § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., (InfZ).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 85888/16/1000 týkající se poskytnutí dokumentů vytvořených podnikatelským subjektem, a to prostřednictvím nahlížení do dokumentů dle ust. § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., (InfZ).
Žádost byla rozhodnutím zamítnuta, protože způsob poskytnutí informace ze správních spisů formou nahlížení je komplexně upraven v ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (SpŘ) a z toho pohledu je tedy SpŘ vůči InfZ v postavení lex specialis a z toho důvodu lze aplikovat ust. § 2 odst. 3 InfZ, tedy, že na takto požadovanou formu poskytnutí informace nelze InfZ použít a žadatel musí postupovat ve smyslu ust. § 38 SpŘ. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno  dne  18. 7. 2016 pod  čj. ČOI 89491/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena