Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 29. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 124731/20/1000 ze dne 16. 9. 2020 týkající se uložení sankce kontrolované společnosti. Žadateli bylo sděleno, že v přestupkovém řízení nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2020 – čj. ČOI 126847/20/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena