Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 5. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21855/20/1000 ze dne 12. 2. 2020 týkající se stížností podaných cestujícími na letecké společnosti v letech 2016-2018. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát přijímá podněty týkající se uváděné oblasti, ale není věcně příslušný k jejich řešení a postupuje je na příslušná místa jako je Úřad civilního letectví, ADR, případně na podání poskytuje odpovědi poradenská a informační služba ČOI. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27264/20/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena