Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 7. 7. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 7. 7. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 6. 2016 na žádost týkající se vyřízení podnětu žadatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 78330/16/1000 týkající se vyřízení podnětu žadatele.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 23. 6. 2016 –  čj. ČOI 79880/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena