Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 8. 6. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 5. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       16. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60123/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že podezření z porušení § 6 zákoan č. 145/2010 Sb., bylo zjištěno ve dvou ukončených kontrolách, počty kontrol na spotřebitelský úvěr s poplatkem v roce 2014 – 0 kontrol, v roce 2015 – 2 kontroly a v roce 2016 – 0 kontrol. Podezření na porušení § 5 odst.1, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zákona č.  145/2010 Sb. bylo zjištěno v roce 2015. Kontroly nebyly dosud ukončeny pravomocným rozhodnutím.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 5. 2016 –  čj. ČOI 65512/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena