Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 8. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 68443/22/1000 ze dne 20. 5. 2022 týkající se informací o vyřízení podnětu žadatele ke kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána jako doporučená listovní zásilka dne 1. 6. 2022 –  čj. ČOI 73711/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena