Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 9. 5. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 5. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 4. 2016 na žádost týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       15. 4. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46583/16/1000 týkající se kontrol u společnosti sAutoleasing, a.s.
Žadateli bylo sděleno, že kontroly u společnosti sAutoleasing, a.s., odhalily porušení zákona č. 145/2010 Sb., a že u společnosti sAutoleasing, a.s. bylo od 1. 6. 2014 do dne podání žádosti provedeno 6 kontrol.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (datovou schránkou) dne 25. 4. 2016 –  čj. ČOI 50380/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena