Inspektorát Ústecký a Liberecký – 13. 6. 2016

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 13. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 016 na žádost týkající se kontroly výrobků MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 19. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 68680/16/2500 týkající se informace, u jakého počtu podnikatelských subjektů (prodejců) byl kontrolován výrobek MSI MOTHERBOARD H170 a PC MATE.
Žadateli bylo sděleno, že ČOI nevede evidenci podle jednotlivých konkrétních výrobků, a proto nemůže požadovanou informaci poskytnout.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 6. 2016 – čj. ČOI 68702/16/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena