Inspektorát Ústecký a Liberecký – 15. 3. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 3. 2018 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů zařazených ve spise čj. ČOI 57406/17/2400.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 19. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 25211/17/0100 týkající se poskytnutí některých dokumentů zařazených ve spise čj. ČOI 57406/17/2400. Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 6. 3. 2018 – čj. ČOI 28672/18/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena