Inspektorát Ústecký a Liberecký – 19. 3. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 3. 2018 na žádost týkající se likvidace zabavených padělků.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 28. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 29941/18/2400 týkající se likvidace zabavených padělků.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  v písemní podobě a odeslána jako listovní doporučená zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 3. 2018 – čj. ČOI 33656/18/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena