Inspektorát Ústecký a Liberecký – 2. 10. 20

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115714/19/2400 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 9. 2019 –  čj. ČOI 121575/19/2400.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena