Inspektorát Ústecký a Liberecký – 21. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 113226/21/2400  ze dne 2. 9. 2021 týkající se šetření u společnosti  PEDDY Group s.r.o. z důvodu nespolupráce při řízení ADR. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 117926/21/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena