Inspektorát Ústecký a Liberecký – 24. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 10. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti Horák – CZ, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 27. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 125714/18/0100 týkající se kontroly u společnosti Horák – CZ, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 10. 2018 – čj. ČOI 128001/18/2500.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena