Inspektorát Ústecký a Liberecký – 3. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 152240/20/2400 ze dne 13. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Ústecký a Liberecký v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky  dne 25. 11. 2020 –  čj. ČOI 155034/20/2400.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena