Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na tři služební místa s označením vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Plzeň

Ústřední inspektorát | 24. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na obsazení třech míst - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 10 (22.021.13, 22.021.11, 22.021.07). Místem výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místa budou v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazená zaměstnanci v pracovních poměrech dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup je říjen 2020.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Karlovy Vary

Ústřední inspektorát | 24. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 10 (22.022.08). Místem výkonu práce je Karlovy Vary. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup je říjen 2020.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Ústí nad Labem

Ústřední inspektorát | 23. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly III. inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký – platová třída T 10 (ID 24.022.09). Místem výkonu práce je Ústí nad Labem. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Předpokládaným nástup je listopad 2020.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Ústí nad Labem

Ústřední inspektorát | 23. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly III. Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký (24.021.08). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny,

Ústřední inspektorát | 18. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada - vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.06). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Předpokládaným nástup na služební místo je říjen 2020 Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště České Budějovice

Ústřední inspektorát | 18. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina (ID20.021.18). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby jsou České Budějovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákona do 9. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště České Budějovice

Ústřední inspektorát | 15. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly III. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina (ID 20.021.12). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby jsou České Budějovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákona do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 10. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha (ID10.022.10). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je říjen / listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákona do 9. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Ústí nad Labem

Ústřední inspektorát | 10. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký (24.021.11). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je říjen / listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – právník pracoviště Brno

Ústřední inspektorát | 9. 9. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – rada / odborný rada – právník Oddělení právního Inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínska platová třída T 11. Místem výkonu práce je Brno. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je říjen / listopad 2020.