Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník

Ústřední inspektorát | 6. 8. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Odboru metodiky a podpory kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.130.02). v oboru služby: 22 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je říjen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – metodik poradensko-informačních služeb

Ústřední inspektorát | 5. 8. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – metodik Oddělení poradensko informačních služeb Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 10.021.12) Obor služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Praha. Služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je září 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – Hlavní účetní – vedoucí oddělení

Ústřední inspektorát | 23. 7. 2020
Tento druh práce je zařazen do 12. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: Hlavní účetní – vedoucí oddělení - platová třída T12 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Místo výkonu práce je Praha.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor Karlovy Vary

Ústřední inspektorát | 23. 7. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský. v oboru služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby jsou Karlovy Vary. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je září 2020 Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Hradec Králové

Ústřední inspektorát | 27. 7. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Královehradecký a Pardubický (ID 27.021.04) v oboru služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Hradec Králové. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je září 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – účetní

Ústřední inspektorát | 23. 7. 2020
Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní - platová třída T9 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Místo výkonu práce je Praha.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 7. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.11). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástup na služební místo je září /říjen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.