Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Hradec Králové

Ústřední inspektorát | 15. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly III. Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický (27.022.04). v oboru služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Hradec Králové. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je únor 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor , pracoviště Plzeň

Ústřední inspektorát | 15. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský (ID 22.022.03). v oboru služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Plzeň. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je únor 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.11). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – mzdový účetní – personalista pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada – mzdový účetní - personalista Oddělení personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.10). v oboru služby: 19 – Platy, mzdy a jiné odměny za práci. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je únor 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada - vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.06). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.