Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 14. 2. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – právník Oddělení právní Inspektorátu České obchodní inspekce Středočeský a Hl. m. Praha (ID10.011.04). v oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 14. 2. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Odboru metodiky a podpory kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.130.02). v oboru služby: 22 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Jihlava

Ústřední inspektorát | 12. 2. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina (ID20.022.08). v oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Jihlava. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákona do 10. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Hradec Králové

Ústřední inspektorát | 7. 2. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - inspektor Oddělení kontroly I. inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický (27.021.17). v oboru služby 35 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Hradec Králové. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.11). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 13. 1. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada - vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.06). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástup na služební místo je březen 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.