Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – rozpočtář pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 11. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění.

Pracovní místo: rozpočtář – platová třída T 11 Oddělení rozpočtu a správy majetku Ústředního inspektorátu ČOI.

Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce
1. Sestavování rozpočtu organizace včetně stanovení zásad rozpisu rozpočtu.
2. Zodpovědnost za přípravu všech etap rozpočtových prací týkajících se schváleného rozpočtu ČOI včetně provádění rezervací v IISSP.
3. Zajištění přípravy všech etap ISPROFIN z kapitoly MPO včetně propojení na IISSP.
4. Rozpis finančních prostředků do rozpočtů jednotlivých pracovišť ČOI, kontrola jejich čerpání.
5. Kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky dle zákona č. 218/2001 Sb. o rozpočtových pravidlech.
6. Sledování a aplikace změn zákonů z oblasti financování státu.
7. Sledování a vyhodnocování plnění rozpočtu ČOI a provádění rozpočtových opatření.
8. Provádění řídící finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. za oblast rozpočtu.
9. Zpracování údajů roční účetní závěrky za oblast rozpočtu dle opatření MF ČR.
10. Zpracování údajů pro závěrečný účet dle opatření MF ČR.

Požadavky
– Znalost zákonů upravujících nakládání s finančními prostředky státu
– Znalost zásad programového pořizování a obnovy majetku OSS
– Znalost zásad financování investic OSS
– Výborná počítačová gramotnost (znalost MS office, práce s internetem)
– Komunikativnost a nekonfliktnost
– Pečlivost a odpovědný přístup k práci
– Loajalita
– Odolnost vůči stresu
– Samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita

Výhodou je
– Praxe ve státní správě nebo samosprávě
– Znalost Ekonomického informačního systému EIS JASU CS
– Znalost Integrovaného informačního systému státní pokladny

Nabízíme
– stabilitu a zázemí moderní státní organizace
– platovou třídu 11 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1. osobní příplatek
– pracovní smlouvu na dobu neurčitou
– zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
– tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
– pružnou pracovní dobu
– možnost dalšího vzdělávání
– 25 dnů dovolené
– v případě potřeby možnost občasné práce z domova
– 5 dnů indispozičního volna ročně
– stravenky
– příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
– TERMÍN NÁSTUPU: září 2023 nebo dle dohody

 

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

 

Posuzovány budou přihlášky doručené nejpozději do 12. června 2023 tj. v této lhůtě
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34)
e) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných dokladů (příloh) musí být označena slovy: „Výběrové řízení – rozpočtář“.

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy: smacurkova@coi.cz

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 6. června 2023

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 12. června 2023

 

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena