Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – účetní Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI

Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní - platová třída T9 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce

 • vedení účetní agendy včetně sestavování účetních závěrek
 • evidence vyměřených pokut
 • vedení saldokonta pohledávek
 • vedení agendy cestovních příkazů
 • účtování majetku
 • likvidace investičních faktur

Požadavky

 • ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru s odpovídající praxí
 • znalost podvojného účetnictví
 • znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel)
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost učit se novým věcem a přizpůsobivost změnám
 • schopnost týmové práce
 • práci na plný úvazek
 • pečlivost, smysl pro zodpovědnost, čistý trestní rejstřík

Výhodou je

 • znalost účetnictví a rozpočetnictví organizačních složek státu
 • znalost ekonomického SW EIS JASU
 • znalost problematiky integrovaného systému státní pokladny

Nabízíme

 • stabilitu a zázemí moderní státní organizace
 • platovou třídu 9 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1, osobní příplatek
 • pracovní smlouvu na dobu neurčitou
 • zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
 • tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost dalšího vzdělávání
 • 25 dnů dovolené
 • v případě potřeby možnost občasné práce z domova
 • 5 dnů indispozičního volna ročně
 • stravenky
 • příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
 • TERMÍN NÁSTUPU: prosinec 2022 nebo dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:

a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;

c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 12. 12. 2022 osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – účetní“ na adresu sídla organizace: ČOI, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy: pmaly@coi.cztumova@coi.cz

 

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

 

 

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena