Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – Účetní pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění.

Pracovní místo: účetní – platová třída T9 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI.
Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce
• vedení účetní agendy včetně sestavování účetních závěrek
• evidence vyměřených pokut
• vedení saldokonta pohledávek
• vedení agendy cestovních příkazů
• účtování majetku
• likvidace investičních faktur

Požadavky
• ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru s odpovídající praxí
• znalost podvojného účetnictví
• znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel)
• schopnost samostatné práce
• schopnost učit se novým věcem a přizpůsobivost změnám
• schopnost týmové práce
• práci na plný úvazek
• pečlivost, smysl pro zodpovědnost, čistý trestní rejstřík

Výhodou je
• znalost účetnictví a rozpočetnictví organizačních složek státu
• znalost ekonomického SW EIS JASU
• znalost problematiky integrovaného systému státní pokladny

Nabízíme
• stabilitu a zázemí moderní státní organizace
• platovou třídu 9 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1, osobní příplatek
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
• tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání
• 25 dnů dovolené
• v případě potřeby možnost občasné práce z domova
• 5 dnů indispozičního volna ročně
• stravenky
• příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
• TERMÍN NÁSTUPU: duben 2023 nebo dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky doručené nejpozději do 19. března 2023 tj. v této lhůtě
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34)
e) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných dokladů (příloh) musí být označena slovy: „Výběrové řízení účetní“

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na e-mailové adresy:
smacurkova@coi.cz, tumova@coi.cz

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 27. února 2023

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 19. března 2023

 

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena