Plynové sporáky musí splňovat podmínky stability i značení

(Praha, 2. únor 2015) Předmětem specializované kontrolní akce byly volně stojící plynové nebo kombinované sporáky nabízené na českém trhu. Z požadavků na tyto výrobky kladených se techničtí inspektoři ČOI zaměřili konkrétně na zkoušky stability plynových spotřebičů a také na značení a vybavení povinnými informacemi pro montáž a užívání u konkrétních typů výrobků. Ve zkoušce stability obstálo 18 výrobků. Dva spotřebiče byly na základě uloženého nápravného opatření uvedeny do souladu s platnou legislativou. Formální nedostatky zjistili inspektoři u 18 z 20 kontrolovaných výrobků. Ve dvou případech nebyly nabízené spotřebiče určeny pro český trh. K odstranění těchto nedostatků byla uložena termínovaná opatření, která kontrolované subjekty splnily.  „Povinné značení země určení přímo na štítku výrobku není samoúčelné. Nestačí, aby byl plynový spotřebič schválen, musí být také příslušným způsobem nastaven, aby mohl být v zemi určení bezpečně a správně provozován. Proto by si spotřebitelé měli ověřovat při koupi i tuto informaci. Vzhledem ke značné míře rizika pro uživatele, vyplývajícího z nedodržení stanovených požadavků na výrobky, včetně informací pro spotřebitele, bude Česká obchodní inspekce trh s plynovými spotřebiči nadále monitorovat,“ uvedl k výsledkům tohoto kontrolního projektu Mojmír Bezecný, ústřední ředitel  ČOI.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena