Předváděcí akce – 3. Q 2015

(Praha, 7. prosinec 2015) Přes veškerá zákonná opatření, kontroly i opakovaná varování před návštěvou předváděcích prodejních akcí, mají jejich pořadatelé stále dostatek účastníků a prostoru pro manipulaci a nekalé obchodní praktiky, včetně těch agresivních. Česká obchodní inspekce zkontrolovala v průběhu 3. čtvrtletí další desítky předváděcích akcí a smluv a nedostatky zjistila v téměř ¾ všech kontrol. Ve stejném období nabylo právní moci 42 pokut v souhrnné výši přes 3,5 milionu korun. „Pořadatelé těchto akcí přicházejí stále s novými způsoby, jak spotřebitele oklamat a přilákat je na prezentaci, a stále důmyslnějšími triky se snaží vyhnout jakékoliv kontrole. I když naši inspektoři věnují této oblasti kontroly nemalou pozornost, nejúčinnější způsob, jak konání akce zmařit a tím i nemravné zisky prodávajících, je v rukou spotřebitelů samotných. Nenechte se na tyto akce pod žádnou záminkou nalákat a nechoďte na ně, tím nejlépe ochráníte před rizikem podvodu sebe i svoje peněženky,“ doporučuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.   

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena