Předváděcí prodejní akce ve 3. čtvrtletí

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013) 

(Praha, 31. říjen 2013)  Kontroly předváděcích akcí pokračovaly i ve 3. čtvrtletí. Od začátku roku 2013 zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 292 předváděcích akcí nebo kupních smluv na těchto akcích uzavřených a nedostatky zjistili inspektoři při 213 kontrolách. V tomto období bylo pravomocně uloženo 133 pokut za 18,8 milionů korun. Čtyřem firmám pořádajícím předváděcí akce bylo na návrh České obchodní inspekce odebráno příslušnými živnostenskými úřady oprávnění k podnikatelské činnosti. Další návrhy za závažná a opakovaná porušení zákonů jsou připravovány. Od ledna 2014 umožní novela kontrolního řádu dozorovým orgánům využít jako důkazní materiál při správním řízení audio a videozáznamy z předváděcích akcí, což zvýší účinnost kontroly. „Výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí nejsou důsledkem snížené kontrolní činnosti, důvodem je nižší počet těchto předváděcích akcí. Řada neseriózních firem pod tlakem kontrolních orgánů svou činnost v tomto oboru omezila nebo ukončila. Bohužel za nimi zůstává řada pohledávek státu i nevypořádaných závazků vůči spotřebitelům, nejčastěji seniorům, kteří se svých práv a nároků budou muset domáhat soudní cestou,“ doplnil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský výsledky kontrol předváděcích akcí za 3. čtvrtletí.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131031-tz-predvadeci-akce-3q2013.doc (, 57,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena