Pro podnikatele: Cyklistické helmy pro dospělé a děti

 

Celoevropská kontrolní akce zaměřená na osobní ochranné prostředky – cyklistické helmy

 

Doporučení pro podnikatele

  • Pamatujte na své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. Výrobky musí vyhovovat požadavkům nařízení (EU) 2016/425 (nařízení o ochranných prostředcích).
  • Ke každému výrobku musí být přiloženo prohlášení o shodě nebo v návodu pro uživatele uveden odkaz na webovou stránku, kde lze příslušné prohlášení o shodě nalézt. Výrobky musí být označeny CE a požadavky na použití tohoto označení splněny. Výrobky by měly být současně označeny názvem a adresou výrobce, typem, modelem nebo sériovým číslem a číslem šarže, aby mohly být řádně identifikovány.
  • K výrobku musí být poskytnut návod k použití a upozornění v českém jazyce.

 

Další informace

 

Více informací naleznete na Výstražném systému SAFETY GATE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena