Pro podnikatele: Dětské kočárky

 

Celoevropská kontrolní akce zaměřená na bezpečnost vybraných druhů dětských kočárků

 

Doporučení pro podnikatele

  • Před uvedením kočárků na trh ověřit, že výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky právních předpisů pro obecnou bezpečnost výrobků a normou EN 1888.
  • Dbát, aby bezpečnostní instrukce a varování odpovídaly charakteru výrobku (např. „VAROVÁNÍ: Vždy používejte zádržný systém“).
  • Ujistit se, že kočárky jsou správně označeny a označení zajistí jejich sledovatelnost.
  • V případě zjištění, že některý z výrobků nevyhovuje požadavkům příslušných předpisů nebo není bezpečný, zajistit stažení takového výrobku; informovat příslušný orgán dozoru a informovat spotřebitele o stažení – informace spotřebitelům musí být jasná, snadno dostupná a musí informovat o nebezpečí, které stahovaný výrobek představuje.

 

Další informace

 

Více informací naleznete v Systému SAFETY GATE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena