Pro podnikatele: Hračky s magnety

 

Celoevropská kontrolní akce zaměřená na bezpečnost hraček obsahujících magnety

 

Doporučení pro podnikatele

  • Zajistit, aby hračky uváděné na trh byly v souladu s požadavky právních předpisů pro bezpečnost hraček.
  • Pečlivě zvážit pokyny a varování. Indikace věku dítěte, pro něž je hračka vhodná, musí být správné. Hračky určené pro děti do 3 let věku musí splňovat požadavky na tuto kategorii hraček.
  • Při návrhu výrobku zajistit, v případě použití magnetů nad 50 kG2mm2, aby magnet byl dostatečně velký, nebo přidat kolem magnetu část vyrobenou z jiného materiálu, aby se zvýšila jeho velikost (tak, aby prošel zkouškami krutem, tahem, rázem, tlakem a pádovou zkouškou).
  • Jasně uvést rizika, která představují magnetické hračky a o nichž by měli být spotřebitelé informováni.
  • Výrobky typu Neocubes spadají do kategorie hraček a musí plnit požadavky právních předpisů pro bezpečnost hraček.
  • V případě zjištění, že některý z výrobků nevyhovuje požadavkům příslušných předpisů nebo není bezpečný, zajistit stažení takového výrobku; informovat příslušný orgán dozoru a informovat spotřebitele o stažení – informace spotřebitelům musí být jasná, snadno dostupná a musí informovat o nebezpečí, které stahovaný výrobek představuje.

 

Další informace

 

Více informací naleznete v Systému SAFETY GATE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena