Pro podnikatele: Ozónové čističky vzduchu a sterilizátory

 

Celoevropská kontrolní akce zaměřená na bezpečnost ozónových čističek vzduchu a sterilizátorů

 

Doporučení pro podnikatele

  • Při navrhování výrobků dbát na to, aby:
    • Ultrafialové záření nepřišlo do přímého kontaktu s kůží nebo očima.
    • Výrobek nebylo možné používat bez filtru a filtr nebylo možno vyjmout bez použití nástroje.
    • Byly dodrženy zásady elektrické bezpečnosti výrobků.
  • Zajistit, aby výrobek neprodukoval ozón, který by byl pro uživatele nebezpečný.
  • Poskytovat informaci o výkonu výrobku a o tom, jak výrobek bezpečně používat.
  • V případě zjištění, že některý z výrobků nevyhovuje požadavkům příslušných předpisů nebo není bezpečný, zajistit stažení takového výrobku; informovat příslušný orgán dozoru a informovat spotřebitele o stažení – informace spotřebitelům musí být jasná, snadno dostupná a musí informovat o nebezpečí, které stahovaný výrobek představuje.

 

Další informace

 

Více informací naleznete v Systému SAFETY GATE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena