Licence otevřených dat

Podmínky pro využívání a další publikování výstupu z databáze České obchodní inspekce zveřejněného v rámci projektu Open data (dále jen „licence“)

Výstupy, údaje, data a informace z databáze České obchodní inspekce (dále jen „dílo“) smí uživatel:

  • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti,
  • užívat a citovat v jiných dílech,
  • užívat komerčně,

a to při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat musí být uvedena Česká obchodní inspekce (nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že ČOI podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým je dílo užíváno),
  • dílo může být použito pouze takovým způsobem, který nijak nemění nebo neupravuje jeho význam/smysl.

Uživatel dále bere na vědomí, že …

  • dílo je zveřejňováno v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, (§ 3 písmeno d/);
  • v případě dalšího šíření díla ČOI je povinen uvést znění této licence, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku;
  • tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran;
  • ČOI se zříká odpovědnosti za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním díla, jakož i odpovědnosti za škody způsobené případnými chybami, které by dílo mohlo obsahovat;
  • ČOI si vyhrazuje právo z provozních, odborných či jiných důvodů dočasně omezit přístup k zveřejňovanému dílu, a to i bez předchozího upozornění.
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena