Pokuty za nejakostní paliva – specifikace

Tato specifikace popisuje datovou sadu Pokuty za nejakostní paliva v její plné šíři v podobě, v jaké jsou poskytována data od roku 2021. Data za roky 2011 – 2020 jsou poskytována v minimalističtější podobě viz sekce s příklady. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD a tedy i JSON. Specifikace je vytvořena v souladu s Otevřenými formálními normami.

1. Přehled

Konceptuální model pokut za nejakostní paliva

2. Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis pokut za nejakostní paliva.
Pro každou vlastnost je uveden její technický název, který je pro její reprezentaci použit ve formátu JSON, její název, datový typ, popis a příklad.

2.1. Rozhodnutí o uložení pokuty

Tato třída reprezentuje Rozhodnutí o uložení pokuty, které je Digitálním objektem.

2.1.1. Identifikátor

Vlastnost

iri

Typ

IRI

Jméno

Identifikátor rozhodnutí

Popis

Unikátní identifikátor rozhodnutí. Zděděno z Věci.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/rozhodnutí-o-udělení-pokuty-za-nejakostní-paliva/155145/21/3000

2.1.2. Název

Vlastnost

název

Typ

Text

Jméno

Název rozhodnutí.

Popis

Název rozhodnutí o udělení pokuty. Zděděno z Věci.

Příklad

2021-12-8-MOL Česká republika, s.r.o.-I-II-NM-OM

2.1.3. URL

Vlastnost

url

Typ

URL

Jméno

URL souboru s rozhodnutím

Popis

URL souboru ke stažení s rozhodnutím. Zděděno z Digitálního objektu.

Příklad

https://www.coi.cz/?p=25458

2.1.4. Typ média

Vlastnost

typ_média

Typ

URL typu média

Jméno

Typ média souboru s rozhodnutím

Popis

Typ média souboru s rozhodnutím. Zděděno z Digitálního objektu.

Příklad

http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf

2.1.5. Zveřejněno

Vlastnost

zveřejněno

Typ

Časový okamžik

Jméno

Zveřejnění rozhodnutí

Popis

Zveřejnění rozhodnutí uložení pokuty.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.1.6. Nabylo právní moci

Vlastnost

nabylo_právní_moci

Typ

Časový okamžik

Jméno

Nabytí právní moci

Popis

Nabytí právní moci uložení pokuty.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.1.7. Stalo se vykonavatelným

Vlastnost

stalo_se_vykonavatelným

Typ

Časový okamžik

Jméno

Stalo se vykonavatelným

Popis

Kdy se uložení pokuty stalo vykonavatelným.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.1.8. Číslo jednací

Vlastnost

číslo_jednací

Typ

Řetězec

Jméno

Číslo jednací

Popis

Číslo jednací rozhodnutí o uložení pokuty.

Příklad

ČOI 154583/21/1000

2.1.9. Spisová značka

Vlastnost

spisová_značka

Typ

Řetězec

Jméno

Spisová značka

Popis

Spisová značka rozhodnutí o uložení pokuty.

Příklad

ČOI 140054/20/2200

2.1.10. Vazba: Inspektorát

Vazba

inspektorát

Typ

IRI položky z číselníku inspektorátů

Jméno

Inspektorát

Popis

Inspektorát ČOI z číselníku inspektorátů ČOI.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/inspektoráty/položky/20

2.1.11. Vazba: Druh paliva

Vlastnost

druh_paliva

Typ

IRI položky z číselníku druhů paliv

Jméno

Druh paliva

Popis

Druh paliva z číselníku druhů paliv.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/druhy-paliv/položky/SUPER-BA-95

2.1.12. Vazba: Prodejce

Vlastnost

prodejce

Typ

Člověk či osoba

Jméno

Prodejce paliv

Popis

Prodejce paliv

2.1.13. Vazba: Pokuta

Vlastnost

pokuta

Typ

Částka

Jméno

Udělená pokuta

Popis

Udělená pokuta

2.1.14. Vazba: Typ rozhodnutí

Vlastnost

typ_rozhodnutí

Typ

IRI položky z číselníku typů rozhodnutí

Jméno

Typ rozhodnutí

Popis

Typ rozhodnutí z číselníku typů rozhodnutí.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/typy-rozhodnutí/prvoinstanční

3. Příklad v plné šíři – data od roku 2021

Příklad v JSON-LD, JSON Schema, JSON-LD kontext

[
  {
    "@context": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2022/01/pokuty-za-nejakostni-paliva.jsonld",
    "typ": [
      "Digitální objekt",
      "Rozhodnutí o pokutě za nejakostní paliva"
    ],
    "iri": "https://data.coi.cz/zdroj/rozhodnutí-o-pokutě-za-nejakostní-paliva/155145/21/3000",
    "název": {
      "cs": "2021-12-8-MOL Česká republika, s.r.o.-I-II-NM-OM"
    },
    "url": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-8-MOL-Ceska-republika-s.r.o.-I-II-NM-OM.pdf",
    "typ_média": "http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf",
    "zveřejněno": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2021-12-22T07:00:48"
    },
    "nabylo_právní_moci": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum": "2021-12-22"
    },
    "stalo_se_vykonavatelným": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum": "2021-12-22"
    },
    "číslo_jednací": "ČOI 4188/22/O100/Sy",
    "spisová_značka": "ČOI 140054/20/2200",
    "inspektorát": "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/inspektoráty/položky/20",
    "druh_paliva": [
      "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/druhy-paliv/položky/SUPER-BA-95",
      "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/druhy-paliv/položky/NM"
    ],
    "prodejce": {
      "typ": [
        "Osoba"
      ],
      "ičo": "49450301"
    },
    "typ_rozhodnutí": [
      "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/typy-rozhodnutí-o-pokutě/položky/prvoinstanční"
    ],
    "pokuta": {
      "typ": "Částka",
      "výše": 20000.00,
      "měna": "http://publications.europa.eu/resource/authority/currency/CZK"
    }
  }
]

4. Minimalistický příklad – data za roky 2011-2020

JSON Schema, JSON-LD kontext

[
  {
    "@context": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2022/03/pokuty-za-nejakostni-paliva-minimalni.jsonld",
    "typ": [
      "Digitální objekt",
      "Rozhodnutí o pokutě za nejakostní paliva"
    ],
    "iri": "https://data.coi.cz/zdroj/rozhodnutí-o-pokutě-za-nejakostní-paliva/22606",
    "název": {
      "cs": "20-12-15-OMV Česká republika, s.r.o.-I-II-LPG_UL"
    },
    "url": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2021/02/20-12-15-OMV-Česká-republikas.r.o.-I-II-LPG-UL.pdf",
    "typ_média": "http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf",
    "zveřejněno": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2020-12-15T11:40:02"
    },
    "nabylo_právní_moci": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2020-12-15T00:00:00"
    },
    "stalo_se_vykonavatelným": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2021-01-15T00:00:00"
    }
  }
]
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena