Prodejci těžili z Památky zesnulých

(Olomouc, 6. listopad 2012) Prodejny a příležitostné stánky, které nabízejí sortiment zboží k uctění Památky zesnulých, monitoruje Česká obchodní inspekce pravidelně: Zaměřuje se zejména na informační povinnosti o výrobcích, o ceně a na poctivost prodeje. Stále je však mezi prodejci řada těch, kteří si s poctivosti ani zákony příliš hlavu nelámou. Na prodej tzv. dušičkového zboží se v uplynulých dvou týdnech zaměřili inspektoři ČOI v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a nedostatky zjistili ve 2/3 kontrol. Na místě uložili pokuty v celkové výši 28 000 Kč a dalších 9 prodejců čeká správní řízení.

Při prodeji výrobků, vztahujících se svým charakterem k Památce zesnulých, kontrolují inspektoři ČOI dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a zákona o České obchodní inspekci. Pracovníci Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého v průběhu 53 kontrol zaměřených na prodej tzv. „dušičkového“ sortimentu zjistili nedostatky u 36 prodávajících,
tj. cca v 68 %:

  • 6 prodávajících neinformovalo spotřebitele o ceně nabízených výrobků v souladu s cenovými předpisy
  • 19 kontrolovaných nemělo výrobky v prodeji řádně označeny informacemi pro spotřebitele nebo povinnými údaji o výrobci, dovozci, případně dodavateli
  • prodávající ve 14 případech použili k měření nákupu – sortimentu prodávaného na míru úředně neověřené měřidlo
  • kontrolní nákup byl v 1 případě účtován částkou 354 Kč místo 305 Kč, čímž prodávající poškodil spotřebitele o 49 Kč.

Celkem bylo uloženo na místě 27 pokut ve výši 28 000 Kč a v 9 případech budou zjištěné nedostatky řešeny ve správním řízení. Inspektoři vydali zákaz dalšího používání na 14 kusů neověřených měřidel a do zjednání nápravy zakázali prodej 405 kusů výrobků v celkové hodnotě 43 125 Kč.


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena