SANTA nerozdává dárky, ale rány elektrickým proudem

(Praha, 9. listopad 2015) Česká obchodní inspekce zjistila, že je na vnitřním trhu v nabídce elektrický světelný řetěz s krytem zobrazujícím Santa Clause, který představuje pro spotřebitele vážné riziko úrazu. Nebezpečí spočívá v možném uvolnění přívodních vodičů z desky řídící jednotky a v následném obnažení živých částí. Kontakt uživatele s těmito živými částmi znamená úraz elektrickým proudem. Co se týče zpracování výrobku, rozměry dvoupólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru. Světelný řetěz dále není vybaven povinnými informacemi, což může vést ke zranění v důsledku nesprávného způsobu užívání tohoto výrobku. Česká obchodní inspekce distribuci nebezpečného řetězu zakázala a nařídila jeho stažení z distribuce.

Celá  zpráva (MS-Word 97): 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena