Společná akce tržního dozoru PROSAFE

(Praha, 12. listopad 2012) Nová mezinárodní společná akce tržního dozoru se zaměří na sekačky trávy, nabíječky baterií, výrobky určené dětem a pyrotechniku. V příštích dvou letech budou orgány tržního dozoru z 19 zemí EU, k nimž patří i Česká obchodní inspekce, provádět společně odběry vzorků, testování a stahování nebezpečných výrobků těchto čtyřech kategorií z evropského trhu.

Organizace PROSAFE sdružující zástupce 29 dozorových orgánů z 19 členských států zahájila širokou škálu činností, které jsou součástí společné akce JA2011. Tento projekt dotovaný ze 70 % Evropskou unií obsahuje čtyři výrobkově orientované činnosti a celou řadu aktivit zaměřených na vývoj nejlepší praxe (best practices), kterou členské státy již společně s PROSAFE zavedly.

Zaměření společného tržního dozoru

Sekačky trávy
Tyto výrobky patří mezi nejnebezpečnější výrobky v okolí našeho domova, díky své výkonnosti, hmotnosti a použití ostrých sekacích nožů.

Nabíječky baterií
Většina evropských domácností vlastní několik nabíječek pro mobily, osobní přehrávače, hračky, atd. Velký počet notifikací v RAPEX v posledních letech (cca 25 v r. 2011) jasně prokazuje, že s některými těmito výrobky jsou bezpečnostní problémy.

Výrobky určené dětem
Dozor se bude týkat výrobků používané pro spaní, koupání, vožení, atp. Jejich uživatelé-kojenci a batolata jsou zcela neschopni posoudit jakékoliv riziko spojené s výrobky, které proto musí splňovat nejpřísnější bezpečnostní normy. Společná akce 2011 se zaměřuje na výrobky určené ke koupání batolat a kolečková vozítka.

Pyrotechnika
V celé Evropě se každoročně přihodí tisíce nehod způsobených i takovou pyrotechnikou, která je určena spotřebitelům a měla by být bezpečná.

Kromě toho společná akce pokračuje ve vývoji nejlepší dozorové praxe v těchto oblastech:

  • V posuzování rizik nebezpečných výrobků
  • V materiálech E-learningu určených evropským úředníkům tržního dozoru
  • Ve stálém zdokonalování tržního dozoru prostřednictvím zavádění vzájemného porovnávání mezi orgány dozoru v různých členských státech EU a EFTA
  • Ve stanovení priorit k optimálnímu využití zdrojů dozorových orgánů
  • V ustanovení evropského systému ústředního řídícího orgánu (European Lead Authority System) a v přípravě protokolu pro praktickou spolupráci mezi evropskými orgány tržního dozoru a panevropským obchodem
  • V tvorbě spojení mezi orgány tržního dozoru a celními orgány, výrobními státy a zámořskými regulatorními orgány.

Kontaktní osoba a vedoucí projektu
Gunnar Wold
E-mail: gunnar.wold@dsb.no
Telefon: +47 95 98 34 81

Dodatečné informace

Tuto informaci vydává  PROSAFE a 29 orgánů dozoru, které se společné akce tržního dozoru výrobků GPSD – JA2011 účastní. Celá akce je koordinována PROSAFE (Product Safety), neziskovou organizací, která sdružuje úředníky tržního dozoru z celé Evropy i z celého světa.

Více informací na www.prosafe.org Na této webové stránce můžete též nalézt více informací o společné akci JA2011, projektu EMARS a dalších společných akcích koordinovaných PROSAFE použitím linku na „Projects“ v levém sloupci.

Prohlášení
Tato zpráva PROSAFE vychází ze společné akce tržního dozoru na výrobky GPSD– JA2011, která obdržela dotaci z Evropské unie v rámci Programu akcí Společenství na poli spotřebitelské politiky (2007-2013) – Programme of Community Action in the Field of Consumer Policy (2007-2013). Zpráva vyjadřuje pouze názory autora. Executive Agency for Health and Consumers nemůže být zodpovědná za jakékoliv užití zde uvedených informací.

Původní zpráva PROSAFE v českém překladu a originální anglické verzi ve formátu PDF:


Celá zpráva zde:

2012-10-11-newsletter-ja2011-cesky.pdf (, 207,58 KB)

2012-10-11-newsletter-ja2011-english.pdf (, 184,05 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena