Spotřebitelské úvěry – 1. Q 2016

(Praha 15. července 2016) I v prvním čtvrtletí roku 2016 inspektoři České obchodní inspekce věnovali pozornost kontrolám dodržování povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Z celkového počtu 56 provedených kontrol zjistili porušení obecně závazných předpisů ve 34 případech, což představuje téměř 61 %, a porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjistili v 15 případech, tedy u více než čtvrtiny kontrolovaných subjektů (27 %). Uloženo bylo celkem 36 pokut v celkové výši 495 500 korun, z toho za porušení ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru 14 pokut v hodnotě 273 000 korun. „K nejčastějším nedostatkům trvale patří porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Vzhledem k četným nedostatkům budou i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou ze sledovaných oblastí dozoru,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena