Spotřebitelské úvěry stále příliš rizikové

(Praha, 7. srpen 2012) Nový zákon upravující povinnosti zprostředkovatelů a poskytovatelů úvěrů platí již od 1. ledna 2011, Česká obchodní inspekce však zjišťuje porušování práv spotřebitelů ve stále stejném rozsahu, a to nejen zprostředkovateli, ale i věřiteli z nebankovního sektoru. Ze 141 kontrol úvěrových smluv a nabídek či reklam na poskytnutí nebo zprostředkování úvěru provedených v průběhu 1. pololetí 2012 zjistili inspektoři porušení povinnosti stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru nebo jinými zákony celkem u  72 kontrolovaných subjektů, tj. více než polovina. Vzhledem k vysoké míře porušení a rizikům těchto smluvních vztahů, uzavíraných většinou spotřebiteli ve finanční tísni a zprostředkovaných nebo nabízených nebankovními subjekty, pokračují kontroly ČOI i ve 2. pololetí.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

0807-tz-spotrebitelsky-uver-1pol-2012.doc (, 59,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena